01 Haziran 2023

Hakkımızda

1959 yılında Ankara Kızılay ‘da kurulan TEKDER, Türkiye Genelinde 37 yurt içi şubesi ve 7 yurt dışı Şubesi ile 61 yıllık geçmiş ile günümüze Yüz binleri üye etmiş ( 5 milyonu temsil eden en eski kuruluş ) tekniker Myo , Teknik öğretmen mimar, mühendis, Akedemisyen üyeleri ile halen Türkiye’nin teknik alanda faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu konumunda olan TEKDER‘dimiz TÜRKİYE sloganıyla yola çıkan Derneğimiz köklü bir sivil toplum örgütüdür.

Copyright © 2019 Teknikerler ve Yüksek Teknikerler Derneği CreaVIP