01 Aralık 2023

Vizyon & Misyon

MİSYONUMUZ
İnsanı her şeyin merkezine alarak, gerek yerel gerekse genel anlamda sivil toplum bilincini geliştirici çalışmalar yapmak, güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak ve bu yolla nitelikli insan ve refah toplumunun oluşmasına gayret göstermektir.

VİZYONUMUZ
Yaşadığı toplumun sorunlarına sahip çıkan yönetişim ve bilişim değerlendirmesini en üst düzeyde tutan, örgütlü toplumların önemini kabul eden ve bunun için çalışarak geleceğe ümitle bakmaktır. Sosyal faaliyetleri toplumun beklentilerini karşılayacak şekilde gerçekleştirmek,
Eğitim ,kültür. Turizm,Sanat,Tarih,Spor ve Ekonomi alanında katma değer üretmek,
Dayanışma ve Paylaşmayı yaygınlaştırmak,
Sivil Toplum kuruluşları arasında kardeşlik hukukunu geliştirecek projelerle milletin birliğine hizmet etmek.

Copyright © 2019 Teknikerler ve Yüksek Teknikerler Derneği CreaVIP